Krzesła, Stoły
zobacz ofertę

Świeczniki
zobacz ofertę

Winiarki
zobacz ofertę

Lustra, Kwietniki
zobacz ofertę

Kominki, Ozdoby
zobacz ofertę

Świadczymy usługi w zakresie wyginania elementów z drutu, wykrawania elementów pod prasami.

Nasza narzędziownia wykonuje :
Wykrojniki
Matryce
Stemple
Całe narzędzia (tnące, tłoczące, tnąco-tłoczące)


Usługi wykonujemy na podstawie rysunku lub detalu dostarczonego przez klienta.

WARUNKI ZAKUPU
1.Warunki Zakupu dotyczą wszystkich dostaw i usług wynikających z wzajemnych powiązań biznesowych między Zleceniodawcą (klientem) i Zleceniobiorcą (EDEX-POL). Składając zlecenie bądź zamówienie Zleceniodawca uznaje w całości Warunki Zakupu. Jeśli Zleceniodawca nie zgadza się z nimi zobowiązany jest niezwłocznie, pisemnie powiadomić Zleceniobiorcę, w tym wypadku zachowa prawo wycofania zlecenia/ zamówienia. Warunki Zakupu obowiązują o ile nie zostanie to ustalone inaczej.
2. Umowa dostawy/ Potwierdzenie zamówienia Zlecenia bądź zmiany zamówienia muszą zostać potwierdzone pisemnie o ile nie zostanie to ustalone inaczej. Jeśli Zleceniodawca nie otrzyma potwierdzenia zlecenia/ zamówienia ma prawo je wycofać się bez ponoszenia kosztów z umowy/ zamówienia. Przyjęcie zamówienia przez Zleceniobiorcę ze zmianami wymaga pisemnego ich potwierdzenia przez Zleceniodawcę.
3. Dostawy Koszty transportu, ubezpieczenia i opakowania ponosi Zleceniodawca chyba, że zostanie to ustalone inaczej. Każdej dostawie powinien towarzyszyć komplet dokumentów dostawy oraz list przewozowy. Za uszkodzenia powstałe na skutek niedostatecznego opakowania odpowiedzialność ponosi Zleceniobiorca chyba, że sposób pakowania został określony przez Zleceniodawcę.
4. Termin dostawy Jako dotrzymanie terminu dostawy uważa się przyjęcie towaru zgodnie z potwierdzonym zleceniem/ zamówieniem. Po wcześniejszym ustaleniu strony mogą dopuścić dostawy częściowe.
5. Zastrzeżenie własności towaru. Do czasu dokonania zapłaty za towar Zleceniobiorca jest jego wyłącznym właścicielem.2006 (c) Copyright Edexpol, All rights reserved.